Hem Projektgrupp Om Projektet

Projektgrupp

 

  Roger Pettersson
Enhetschef, Utvecklingscentrum för lärande, SLU
Projektägare vid SLU, Projektansvarig mot NSHU
roger.pettersson@adm.slu.se
  Maja Elmgren
Pedagogisk konsult, Avdelningen för utveckling av pedagogik
och interaktivt lärande, Uppsala Universitet
maja.elmgren@fki.uu.se
  Jan Stockfors
Pedagogisk utvecklare, Utveclingscentrum för lärande, SLU
Projektledare
jan.stockfors@adm.slu.se
  Margareta Erhardsson
Pedagogisk konsult, Universitetspedagogiskt centrum, Umeå
universitet
margareta.erhardsson@upc.umu.se
  Anders Ambrén
IKT-Konsult, Kungliga tekninka högskolan
ambe@kth.se
  Thomas Fritz
Pedagogisk konsult, Universitetspedagogiskt centrum, Umeå
universitet
thomas.fritz@upc.umu.se
  Karin Apelgren
Chef, Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande, Uppsala Universitet
karin.apelgren@uadm.uu.se
  Ann-Sofie Henriksson
Pedagogisk konsult, Avdelningen för utveckling av pedagogik
och interaktivt lärande, Uppsala Universitet
ann-sofie.henriksson@uadm.uu.se
  Peter Aspengren
IT-pedagog, Centrum för pedagogik, IKT och lärande,
Mälardalens högskola
peter.aspengren@mdh.se
  Lotty Larsson
IT-pedagog, Centre for Educational Development, Lunds
universitet
lotty.larson@ced.lu.se
  Rosalind Duhs
Universitetspedagogisk utvecklingsledare,
Universitetspedagogiskt centrum, Stockholms universitet
rosalind.duhs@upc.su.se
  Peter Lindberg
Multimedia utvecklare, Utvecklingscentrum för lärande, SLU
peter.lindberg@adm.slu.se
  Elli Eisenhauer
Universitetspedagogisk utvecklare, Universitetspedagogiskt
centrum, Stockholms universitet
elli.eisenhauer@upc.su.se
  Fredrik Oldsjö
Enhetschef, Universitetspedagogiskt centrum, Stockholms
universitet
fredrik.oldsjo@upc.su.se
  Karin Ekberg
IT-pedagog, Centrum för pedagogik, IKT och lärande,
Mälardalens högskola
karin.ekberg@mdh.se
  Maria Weurlander
Pedagogisk konsult, Centrum för utbildning och lärande,
Karolinska institutet
maria.weurlander@ki.se
  Stefan Ekecrantz
Universitetspedagogisk utvecklare, Universitetspedagogiskt
centrum, Stockholms universitet
stefan.ekecrantz@upc.su.se